Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Σπετσών

Ο διαγωνισμός του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Σπετσών» αφορά στην αποκατάσταση του ΧΑΔΑ του ομώνυμου νησιού του Σαρωνικού, με στόχο την επανένταξη του στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και την αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος

Ο διαγωνισμός του συγκεκριμένου έργου διεξήχθη στις 29/11/2012 και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάδειξης οριστικού μειοδότη και υπογραφής των συμβάσεων.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 3.960.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.

Πληροφοριακά Στοιχεία για τον ΧΑΔΑ Σπετσών

Θέση του έργου : Ο ΧΑΔΑ Σπετσών βρίσκεται στην θέση «Ζάστανο – Αγριόπετρες» και καταλαμβάνει δημοτική έκταση. Ο ΧΑΔΑ βρίσκεται πλησίον του οικισμού Σπετσών (απόσταση 5,5 km) και σε απόσταση 500m από τη θάλασσα. Η πρόσβαση στο χώρο γίνεται μέσω της ασφαλτοστρωμένης περιφερειακής οδού του νησιού.

Ποσοτικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων αποθέσεων : Ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων του ΧΑΔΑ ανέρχεται σε 260.000m3, ενώ η έκταση που καταλαμβάνει ο χώρος είναι 15 στρέμματα περίπου, ενώ εκτός του ΧΑΔΑ υπάρχουν διάσπαρτα απορρίμματα σε δύο σημεία νοτιοανατολικά και κατάντη του χώρου έκτασης περί των 4,5 στρεμμάτων.

Απαιτούμενες εργασίες παρέμβασης (επιγραμματικά) :

  • Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσης τους επί της κυρίως ρυπασμένης περιοχής.
  • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου.
  • Έργα διαχείρισης ομβρίων.
  • Έργα διαχείρισης βιοαερίου.
  • Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΑΔΑ
  • Έργα πρασίνου και άρδευσης
  • Λοιπά έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη κλπ)