Απόφαση 365/2016 της Ε.Ε. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ώρα υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών των υποψηφίων του διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες επέκτασης – λειτουργίας- επισκευής – συντήρησης Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» κατά τρεις (3) ώρες, ήτοι την 21.7.2016 και ώρα 18:00 μμ.