Απόφαση 342/2016 της Ε.Ε. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων νέων ερωτημάτων αναφορικά με τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες επέκτασης – λειτουργίας- επισκευής – συντήρησης Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» καθώς και ηλεκτρονικά σχέδια που που έχει στην διάθεσή της η Υπηρεσία.