Αντιπρόεδρος ΔΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΣΝΑ

ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ