Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021 για συμβάσεις στον ΕΔΣΝΑ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021 για συμβάσεις στον ΕΔΣΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ2/2021), ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 8 ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. “ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)”

Για να μεταφορτώσετε στον Η/Υ σας την ΣΟΧ 2/2021 (με αρ. πρωτ. 2549/25-02-2021 ) παρακαλώ πατήστε εδώ.