Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για συμβάσεις στον ΕΔΣΝΑ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για συμβάσεις στον ΕΔΣΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ1/2021), ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 5/7/2021 ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. “ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)”

Για να μεταφορτώσετε στον Η/Υ σας την ΣΟΧ 1/2021 (με αρ. πρωτ. 997/26-01-2021 ) παρακαλώ πατήστε εδώ.