Ανακοινώσεις

Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την 3η Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής

«Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής ( Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα, τηλ. 213-2148300, e–mail: eprotocol@edsna.gr) ως…

Μάθε Περισσότερα
Δεν υπάρχουν Σχόλια

Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. ΕΔΣΝΑ 2021

Συνεδριάζει στις 19 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης,…

Μάθε Περισσότερα
Δεν υπάρχουν Σχόλια