Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης θα παρουσιάσει το σχέδιο για την προώθηση της Ανακύκλωσης το 2020, καθώς και για την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου και ώρα 10π.μ. στο Ζάππειο