Παράδοση 3 απορριμματοφόρων συλλογής βιοαποβλήτων και 693 καφέ κάδων ειδικής ανακύκλωσης από τον Περιφερειάρχη Αττικής στον Δήμο Φυλής

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης των Δήμων της Αττικής με την παραχώρηση δωρεάν εξοπλισμού για τη χωριστή συλλογή των…

Σημαντική η συμβολή της Περιφέρειας Αττικής σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας. Βράβευση του Γ. Πατούλη για τη προώθηση και υλοποίηση έργων ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων

Γ. Πατούλης: «Επενδύουμε στην Κυκλική Οικονομία και δημιουργούμε μια πράσινη Αττική» Στις πρωτοβουλίες, τις δράσεις, αλλά και στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα…