Διαχείριση απορριμμάτων στο επίκεντρο συνάντησης Περιφερειάρχη, ΠΟΕ ΟΤΑ και Σωματείου Εργαζομένων ΕΔΣΝΑ

Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Αττική και τα βήματα υλοποίησής του βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης…