Τεύχη Δημοπράτησης για την διενέργεια Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο τον εξοπλισμό και λογισμικό πληροφορικής- τεχνική επεξεργασία βάσεων δεδομένων (IT HARDWARE AND SOFTWARE – INTERGRATION AND MODIFICATION OF SWAN PLATFORM)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ H Πρόεδρος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. διακηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο τον εξοπλισμό και λογισμικό…